ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ที่ “จุรีปันสุข” สามารถรองรับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มากถึง 200 คน

นอกจากนี้ ยังมีห้องสัมมนา
อีกหลายขนาด เพื่อให้เหมาะกับขนาดองค์กรของคุณ โดยสามารถรองรับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป

(อัตราค่าบริการสอบถามได้จากทางรีสอร์ทโดยตรง)