ราคาเริ่มต้นที่ 250 บาท / ท่าน (ไม่รวมอาหารเช้า)

                                                                            (โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.09-2561-6692)

 

  • หยกมณี 4,000 โปรโมชั่น 2,700* บาท / หลัง / 10 ท่าน

 

 

 

  • ไม้งาม 4,000 โปรโมชั่น 2,700* บาท / หลัง / 10 ท่าน

 

 

 

  • ชมสุข 1 ชมสุข 2 และชมสุข 3 ( 8 ท่าน ) ราคา 3,000 โปรโมชั่น 1,600 / คืน

 

 

  • บ้านปันสุข ( 6 ท่าน ) ราคา 3,000 โปรโมชั่น 1,800 บาท / คืน

 
 

    *ราคาโปรโมชั่นไม่รวมวันหยุด ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ วันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์
(มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2558)