• อายเดือน ราคา 2,000 1,600* บาท / คืน
  • อายตะวัน ราคา 2,000 1,600* บาท / คืน

 

  

*ราคาโปรโมชั่นไม่รวมวันหยุด ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ วันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์
(มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2558)