บริษัท บ้านสวนรีสอร์ทจุรีปันสุข จำกัด
 ที่อยู่ 16/2 หมู่ 2 ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
 สำนักงานสุพรรณบุรี โทร. 09-2561-6692, 08-9675-4060
 สำนักงานกรุงเทพ โทร. 08-6466-4824
punsuk_resort@hotmail.com