ติดต่อจองห้องพัก หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์:

สำนักงาน +66(0)35 969 656

มือถือ +66(0) 92 561 6692
+66(0) 89 675 4060
+66(0) 81 907 4060

อีเมล: punsuk_resort@hotmail.com

จุรีปันสุข ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการเพิ่ม
สำหรับผู้ที่เข้าพักมากกว่าที่กำหนดตามอัตราที่เสริมของแต่ละประเภทห้องพัก

เวลา Check- in และ Check-out
Check-in 14.00 น. Check-out 12.00 น.

การเข้าห้องพักก่อนเวลา หรือออกจากห้องพักหลังเวลา
จะพิจารณาจากความว่างหรือไม่ว่างของห้องก่อนหรือหลังการเข้าพักของท่าน

  

รายละเอียดบัญชี: **หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่อีเมล์ของรีสอร์ท
punsuk_resort@hotmail.com** หรือแฟกซ์มาที่ (035) 969-657