ที่มา...ที่เป็น จุรีปันสุข

    ใครจะรู้ว่าความเป็นมาของรีสอร์ทแห่งนี้
เกิดจากมีที่ดินรกร้างอยู่หนึ่งแปลง คุณจุรีเป็นคนมหาชัย นักธุรกิจรุ่นบุกเบิกท่านหนึ่งที่เต็มอิ่มกับธุรกิจที่ทำอยู่
จึงตัดสินใจเริ่มถากถางที่ดินดังกล่าวให้น่าดูยิ่งขึ้น ปลูกต้นไม้...ก็ต้องมีน้ำไว้รด จึงขุดบ่อขึ้นมา
มหาชัย-สุพรรณ สุพรรณ-มหาชัย เดินทางไม่ใช่น้อย อากาศร้อน ขอบ้านสักหลังน่าเอาไว้คุมงาน
ทำไปทำมาเริ่มติดใจในส่วนประกอบของพื้นที่และตัวจังหวัดที่เงียบ สงบ และเป็นระเบียบ เรียบร้อย
ทำให้ลูกๆ คนละหลังดีกว่า โซนแปดมณีจึงเกิดขึ้น
แปดมณี มีสี่หลัง=ลูกสี่คน เสร็จอืมลูกไม่ค่อยได้มาแต่มีเพื่อนๆมาแทน
คงต้องสร้างไว้รับรองเพื่อนๆ อีกสักสองหลังถัดไป เป็นที่มาของบุษราคัม ไพลิน